دانشکده های مدیریت در ایران

.

.

رشته مدیریت از جمله رشته هایی است که در اکثر دانشگاه ها و دانشکده های دارای رشته مدیریت ارائه می شود. به این دلیل که رشته مدیریت از جمله پر متقاضی ترین رشته های دانشگاهی محسوب می گردد. زیرا بسیاری از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته های دیگر نیز از متقاضیان رشته مدیریت می باشند. رشته مدیریت دارای گرایش های متعددی است که همه ی گرایش ها نیز در اکثر دانشگاه های کشور ارائه می شوند. با ما همراه باشید تا دانشگاه ها و دانشکده های دارای رشته مدیریت را به شما معرفی کنیم.

        معرفی دانشگاه ها و دانشکده های دارای رشته مدیریت در ایران

 

رشته مدیریت بازرگانی مقطع ارشد در سال 1397
دوره تحصیلینام دانشگاه یا موسسه آموزش عالیگرایش های رشته مدیریت
روزانهدانشگاه اصفهانبازاریابی
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران)
دانشگاه تبریز
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)
دانشگاه تهران
دانشگاه خوارزمی – تهران
دانشگاه زنجان
دانشگاه شهید بهشتی – تهران
دانشگاه شهید چمران – اهواز
دانشگاه شیراز
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه گیلان – رشت
دانشگاه مازندران – بابلسر
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
روزانهدانشگاه ارومیهبازرگانی بین المللی
دانشگاه تبریز
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)
دانشگاه خوارزمی - تهران
دانشگاه شاهد - تهران
دانشگاه شهید بهشتی - تهران
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
دانشگاه مازندران - بابلسر
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
روزانهدانشگاه تبریزتجارت الکترونیکی
دانشگاه شهید چمران - اهواز
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
روزانه دانشگاه ارومیهمدیریت استراتژیک
دانشگاه ایلام
دانشگاه تبریز
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
دانشگاه خوارزمی - تهران
دانشگاه زنجان
دانشگاه شاهد - تهران
دانشگاه شهید بهشتی - تهران
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
دانشگاه قم
دانشگاه گیلان - رشت
روزانهدانشگاه ارومیهبازرگانی داخلی
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران)
روزانهدانشگاه تبریزکارآفرینی
دانشگاه شهید چمران - اهواز
دانشگاه قم
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران)
نوبت دومدانشگاه اصفهانبازاریابی
دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران)
دانشگاه ایلام
دانشگاه تبریز
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)
دانشگاه تهران
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
دانشگاه زنجان
دانشگاه سمنان
دانشگاه شهید بهشتی - تهران
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه کردستان - سنندج
دانشگاه گیلان - رشت
دانشگاه مازندران - بابلسر
نوبت دومدانشگاه ارومیهبازرگانی بین المللی
دانشگاه تبریز
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)
دانشگاه شاهد - تهران
دانشگاه شهید بهشتی - تهران
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
دانشگاه مازندران - بابلسر
نوبت دومدانشگاه تبریزتجارت الکترونیکی
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
نوبت دومدانشگاه ارومیهمدیریت استراتژیک
دانشگاه تبریز
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه زنجان
دانشگاه شاهد - تهران
دانشگاه شهید بهشتی - تهران
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
دانشگاه گیلان - رشت
نوبت دومدانشگاه ارومیهبازرگانی داخلی
نوبت دومدانشگاه تبریزکارآفرینی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *