دانشکده مدیریت تحت عنوان موسسه علوم اداری در سال 1334 هجری شمسی به موجب عقد قرارداد بین دانشگاه تهران و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به منظور تربیت مدیران برای اداره سازمان های دولتی و خصوصی، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران راه اندازی گردید و فعالیت خود را با همکاری گروهی از اساتید آمریکایی آغاز نمود. از شهریور 1336 اداره آن به متخصصان و اساتید ایرانی واگذار گردید و موسسه نیز بنام « موسسه علوم اداری و بازرگانی » تغییر نام یافت. در سال 1343 با تصویب شورای دانشگاه و تایید شورای مرکزی دانشگاه ها این مرکز علمی با تغییر نام به « دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی » به فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود ادامه داد. در تاریخ دی ماه سال 1378 بر اساس مصوبه شورای دانشگاه تهران و سپس در تیر ماه 1379، براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی نام دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی به « دانشکده مدیریت » دانشگاه تهران تغییر یافت.

در حال حاضر نیز این دانشکده دارای 90 عضو هیات علمی تمام وقت می باشد که در 10 گروه آموزشی mba، مدیریت رسانه، مدیریت فناوری اطلاعات، مطالعات مدیریت اسلامی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت دواتی و حسابداری فعالیت می کنند.

 

گرایش رشته های مختلف در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با هم مشابه بوده و بصورت جدول زیر می باشد.