نرم افزارهای کاربردینرم افزار کنترل پروژه و برنامه ریزی خطی WinQSB 2.0+ فایل آموزشی

این نرم افزار از جمله نرم افزارهای بسیار سودمند در زمینه مهندسی صنایع، اقتصاد، بازرگ انی و مدیریت است که بسیاری از مباحث تصمیم گیری، برنامه ریزی، پیش بینی و کنترل را شامل می گردد و به عنوان نرم افزلر توانا در هر زمینه خاص از جمله کنترل کیفیت مطرح شده است.
WinQSB محصول بوده که بخش کنترل کیفیت آن شامل دو زمینه نمودارهای کنترل و نمونه گیری می باشد.
این نرم افزار بر پایه تئوری علمی بسیار بالا طراحی شده است و متنوع ترین طرحهای نمونه گیری جهت پذیرش و ه مچنین نمودارهای مختلف کنترل که بالغ بر نمودار کنترلی است را ترسیم میکند.
. QSB در هر زمینه کاملا منعطف بوده و تمامی پارامترهای و مدل موجود را می تواند تجزیه و تحلیل کند. بخش نمودارهای کنترل این نرم افزار علاوه بر ترسیم نمودارها , ابزارهای دیگری همچون تجزیه و تحلی ل نمودار پاراتو ,هیستوگرام، گراف وکارائی فرایند و آنالیز توزیع داده ها و محاسبات مربوطه را در اختیار کاربر قرار می دهد.
قابلیتهای نرم افزاردر زمینه کنترل کیفیت :
1. نمودار های کنترل مشخصه های کیفی وصفی و نقص های طبقه بندی شده
2. نمودار های کنترل مشخصه های کیفی متغییر و میانگین
3. نمودارهای مشاهدات انفرادی
4. نمودار های کنترل جمع تجمعی
5. نمودار های کنترل میانگین متحرک هندسی
6. نمودار های کنترل میانگین متحرک
7. نمودار کنترل رگرسیون
8. نمودار کنترل اصلاح شده
9. نمودارهای کنترل پذیرش
10. نمودار های کنترل استاندارد شده
11. نمودار پاراتو
12. تجزیه و تحلیل کارایی فرایند
13. هیستو گرام
این نرم افزار به شما امکان مشخص نمودن و کنترل مقادیر و وزن دهی به پارامتر ها را داده و همچنین از راهنمای بسییر مناسبی نیز برخوردار است.

بخش برنامه ریزی خطی :

همان طور که می دانید در برنامه ریزی خطی با مدل سازی یکی از مسائل دنیای واقعی و تبدیل هدف و محدودیت ها به مدل های ریاضی به حل مسئله و پیدا کردن شرایط بهینه می پردازیم. حل مسئله به صورت دستی نیاز به تحلیل ماتریس های بزرگ و پیچیده سیمپلکس دارد و اینکار علاوه بر اینکه زمان بسیاری به خود اختصاص می دهد، از دقت و صحت مناسب برخودار نیست و احتمال اشتباه در حل بسیار زیاد می باشد.
به همین دلیل استفاده از نرم افزار Liner Programming نه تنها در وقت صرفه جویی می کند بلکه خروجی ک امل و زیبایی دارد که می تواند به صورت نوشتاری و گرافیکی حل مسئله را نمایش داده و همین طور اگر بخواهید روش حل مسئله را جزء به جزء نشان می دهد و می تواند از لحاظ کمک درسی هم در درس تحقیق در عملیات بکار گرفته شود.
یکی از مسائلی که در درس تحقیق در عملیات و طرح ریزی واحدهای صنعتی زیاد برخورد می کنید مسئله جانمایی و تخصیص فضای انبار می باشد که در Liner Programming براحتی قابل حل است.
استفاده از این برنامه به دانشجویان و اساتید رشته های مدیریت بازرگانی، مهندسی صنایع، ریاضی، اقتصاد و تمامی مدیران سازما نهای تجاری، صنعتی، آموزشی و حتی سیاسی و نظامی و سایر علاقمندان پیشنهاد می شود.
در اینجا با حل یک مسئله ابتدایی از برنامه ریزی خطی به تشریح و آموزش استفاده از این برنامه می پردازیم:
همان طور که می دانید در برنامه ریزی خطی با مدل سازی یکی از مسائل دنیای واقعی و تبدیل هدف و محدودیت ها به مدل های ریاضی به حل مسئله و پیدا کردن شرایط بهینه می پردازیم. حل مسئله به صورت دستی نیاز به تحلیل ماتریس های بزرگ و پیچیده سیمپلکس دارد و اینکار علاوه بر اینکه زمان بسیاری به خود اختصاص می دهد، از دقت و صحت مناسب برخودار نیست و احتمال اشتباه در حل بسیار زیاد می باشد. به همین دلیل استفاده از نرم افزار Liner Programming نه تنها در وقت صرفه جویی می کند بلکه خروجی کامل و زیبایی دارد که می تواند به صورت نوشتاری و گرافیکی حل مسئله را نمایش داده و همین طور اگر بخواهید روش حل مسئله را جزء به جزء نشان می دهد و می تواند از لحاظ کمک درسی هم در درس تحقیق در عملیات بکار گرفته شود.
یکی از مسائلی که در درس تحقیق در عملیات و طرح ریزی واحدهای صنعتی زیاد برخورد می کنید مسئله جانمایی و تخصیص فضای انبار می باشد. در این مقاله ما به بررسی یکی از این مسائل و حل آن توسط برنامه می پردازیم:
در یک شرکت حمل و نقل کالا نوعی هواپیمای باری به کار گرفته شده است که داری دو محفظه حمل بار است. اگر کالای نوع 1 و 2 جهت حمل مفروض باشد این شرکت در نظر دارد ترکیبی از کالاها را جهت حمل با هواپیمای مزکورقبول نماید که درآمد حاصله بیشینه گردد.
اطلاعات مربوط طبق جداول روبرو می باشد :
با توجه به جداول روبرو به مدل اولیه (A) را تشکیل می دهیم و تابع هدف و محدودیت ها را می نویسیم در این مرحله باید به این نکته توجه کنیم که برنامه برای هر متغیر فقط یک اندیس را پذیرا می باشد بنابراین بهتر است از همان ابتدا این نکته را مد نظر قرار دهیم (B) .
در منو WinQSB بر روی آیکن Linear and Integer Programming کلیک کرده تا وارد برنامه شوید.
در صفحه Problem Specification شش باکس ورودی وجود دارد تا نوع مدلی که می خواهد وارد برنامه شود تایین کنیم.
باکس اول Problem Title نام دارد که در آن موضوع یا عنوان مسئله ای را که می خواهیم بهینه شود تایپ می کنیم.
باکس دوم Number of Variables نام دارد که در آن تعداد متغییر هایی مسئله درج می شود.
باکس سوم Number of Constraints نام دارد که تعداد محدودیت هایی که با آن مواجه هستیم را در آن وارد می کنیم.
باکس بعدی Objective Criterion نام دارد که نوع تابع هدفی که می خواهیم بهینه کنیم یعنی ماکزیمم بودن یا مینیمم بودن تابع هدف ر ا مشخص می کنیم و ما در این مسئله به بیشینه کردن سود می پردازیم.
باکس پنجم Default of Variable Type می باشد که نوع متغییر تصمصم گیری را در آن مشخص می کنیم مثل شکل عداد حسابی دودویی یا طبیعی و در این مسئله متغییر تصمصم گیری ما دنباله غیر منفی Nonnegative continuous است.
و در نهایت باکس آخر Data Entry Format است که نحوه وارد شدن اعداد را در جدول مشخص می کند که بهتر از ا ز حالت ساده Normal Model Form استفاده کنیم.
با کلیک بر روی OK پنچره ورودی اطلاعات باز می شود که از سه بخش اصلی تشکیل شده است. نکته ای که در این مرحله باید در نظر داشت نحوه وارد کردن معادلات است، عددی که جلوی متغیر X نوشته می شود اندیس متغیر است و عدد پشت آن ضریب متغییر به حساب می آید و نیازی به گذاشتن علامت ضرب بین آن نیست. برای نوشتن علامت بزرگتر و کوچکتر مساوی کافی است حرف بزرگتر یا کوچکتر را تایپ کرده و در جلوی آن مساوی را قرار دهیم.
باکس آبی بالای جدول که نوشته های درون سلول ها در آن هم نمایش داده می شود یک غلط یاب اتوماتیک می باشد و به ما کمک می کند که اشتباهات و اشکالات خود را تصحیح کنیم.
در قسمت Maximize تابع هدفی که قرار است ماکزیمم شود وارد می کنیم
در قسمت C1 تا C6 محدودیت های مسئله را وارد می کنیم و در قسمت X1 تا X4 دامنه متغییر های مسئله را مشخص می کنیم.
برای رسیدن به جواب مسئله دو دکمه وجود دارد کلید یک حل مسئله توسط جدو سیمپلکس را به صورت مرحله به مرحله نشان می دهد و دکمه دوم ما را مستقیم به جواب مسئله می رساند.
پس از مشاهده و تایید پنجره
جواب مسئله را در پنجره Combined Report مشاهده خواهید کرد. در Objective Function میزان بهینه تابع هدف نشان داده شده است که در این مسئله ماکزیمم سود را به ما نشان می دهد. ستون Unit Cost or Profit بهینه ترین مقداری که هر متغییر به خود می تواند اختصاص دهد تا تابع هدف بهینه شود را نشان می دهد و در این مسئله با 1.5 واحد از متغییر X1 و X2 و 2 واحد از متغییر. با کلیک کردن بر روی یکی از سر ستون های پنجره و کلیک کردن بر روی دکمه نمودار می توانید نمودار ستونی آن را مشاهده کنید که در اینجا نمودار Unit Cost or Profit را می توانید مشاهده کنید. ستون Right Hand Side میزان حداکثر استفاده ای که محدودیت ها بنا به تعریفی که کردیم نشان می دهد و ستون Left Hand Side میزان استفاده از منابع را در هر محدودیت در حالت بهینه نشان می دهد.
Solution Summary خلاصه جواب را نشان می دهد که شامل متغیرهای تصمیم گیری و جواب تابع هدف است
Constraint Summary خلاصه جواب دستیابی به محدودیت ها را نشان می دهد
Sensitivity Analysis for OBJ آنالیز حساسیت برای متغییر های تصمصم گیری را نمایش می دهد
Combined Report که توضیحات آن داده شده است
Graphic Parametric Analysis محدودیت و نقطه بهینه را بر روی نمودار نمایش می دهد که نمودار مسئله هواپیما در اینجا نشان داده شده است
و Final simplex Tableau آخرین تابلوی حل توسط روش سیپلکس را نمایش می دهد که همان تابلوی بهینه می باشد
اگر هدف مهندسین صنایع را بهینه کردن سیستم تعریف کنیم می توان گفت که برنامه ریزی خطی یکی از بهترین روش ها برای دستیابی به این هدف می باشد و برنامه WinQSB ساده ترین برنامه را برای حل مسائل خطی ارائه می دهد. دانلودنسخه اصلی رایگان WinQSB 2.0 (3.78 مگابایت)
دانلود آموزش تصویری به زبان انگلیسی Manual WinQSB (1.52 مگابایت)

برای هر گونه مشورت در زمینه موضوعات آماری بر روی لینک زیر کلیک کنید:
مشاوره علمی

ورود اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

ثبت نام
رمز عبور خود را فراموش کرده‌ام.

  


  

طراحی و توسعه سایت توسط سپیناد