نرم افزارهای کاربردیتحلیل داده های آماری با آموس IBM SPSS Amos 21.0

نرم افزار اموس AMOS یکی از نرم افزارهای آماری مناسب برای تحلیل داده‌ های پ ایان نامه مدیریت و علوم انسانی است. نرم افزار تحلیل آماری اموس AMOS جهت مح اسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود. برونداد نرم‌افزار اموس به صور ت گرافیکی بوده و لذا درک مطلب را تسهیل میکند .با استفاده از نرم افزار آموس(AMOS)، می توان مدل را برآورد، ارزیابی، و به صورت گرافیکی ارائه کرد و از نمایش بصری برای نشا ن دادن روابط میان متغیرهای و آزمون فرضیات بهره برد.

موس ابزاری کامل برای مجموعه ای متنوع از اهداف است که از جمله می توان به کاربرد زیر اشاره کرد:

روانشناسی: ایجاد مدل برای درک چگونگی درمان مواد مخدر، تاثیر درمان بالینی و هنری بر خلق و خو پزشکی و بهداشت: کدام یک از سه متغیر اعتماد به نفس، پس انداز، و یا پژوهش پیش بینی کننده تمایل پزشکان برای تجویز داروهای غیرتجاری است.
علوم اجتماعی: بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی و اقتصادی، عضویت سازمانی، و عوامل مؤثر دیگر در رفتار سیاسی و الگوی رای دادن در انتخابات
پژوهش علوم تربیتی: ارزیابی نتایج آموزش برای تعیین میزان اثربخشی کلاس درس
تحقیقات بازار: مدلسازی چگونگی تاثیر رفتار مشتری بر فروش محصولات جدید و یا تجزیه و تحلیل رضایت مشتری و وفاداری به نام تجاری
تحقیق سازمانی: بررسی چگونگی تاثیر مسائل کاری بر رضایت شغلی
برنامه ریزی اقتصادی: ایجاد مدل های اقتصادسنجی و مالی، تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر حضور کارمندان بر سر کار
ارزیابی برنامه ها: ارزیابی نتایج برنامه و یا مدل رفتاری با استفاده از SEM به جای رگرسیون گام به گام سنتی

- پسورد فایل فشرده: www.rasekhoon.net
دریافت فایل برنامه ( 58.42 مگابایت )

برای هر گونه مشورت در زمینه موضوعات آماری بر روی لینک زیر کلیک کنید:
مشاوره علمی

ورود اعضاء

نام کاربری:

رمز عبور:

ثبت نام
رمز عبور خود را فراموش کرده‌ام.

  


  

طراحی و توسعه سایت توسط سپیناد